MUDr. Eva Bergerová, praktický lekár pre deti a dorast